OGÓLNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA

Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a w wyjątkowych przypadkach może przyjąć dziecko w wieku 2,5 lat. Warunkiem koniecznym jest podstawowa umiejętność komunikacji dziecka, niekorzystanie z pieluch.

Przedszkole jest otwarte w godzinach 07:00 – 17:00. Funkcjonuje 12 miesięcy w roku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni, wymienionych w umowie o świadczenie usług edukacyjnych.

Przedszkole integruje dzieci w różnym wieku, dzięki czemu młodsze dzieci uczą się od starszych, a starsze dzieci uczą się pomagania i empatii. Program zajęć dydaktycznych jest dopasowywany do możliwości dzieci

Przedszkole prowadzi nabór przez cały rok w zależności od liczby wolnych miejsc.

Przedszkole jest umiejscowione na parterze pięknego budynku willowego z własnym ogródkiem, w którym dzieci spędzają dużo czasu i wychodzą na świeże powietrze niezależnie od pogody.

Propagujemy zdrowe odżywianie i zamiast słodyczy w trakcie uroczystości zdecydowanie wolimy owoce.

BARDZO PRZYKŁADOWY PLAN DNIA

7:00 8:30 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, praca indywidualna lub w małych zespołach
8:30 9:00 Śniadanie – kształtowanie nawyku estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków
9:00 9:30 Przywitanie w kręgu, poranne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
9:30 10:00 J. Angielski
10:00 11:30 Wyjście na spacer: swobodna zabawa na świeżym powietrzu, obserwacja przyrody, zajęcia plastyczne, tematyczne
11:30 12:00 Obiad I (zupa) – kształtowanie nawyku estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków
12:00 13:30 Zajęcia wyciszające – muzyka relaksacyjna, czytanie bądź słuchanie bajek, leżakowanie, zabawy konstrukcyjne
13:30 14:00 Obiad II – kształtowanie nawyku estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków
14:00 15:00 Obiad I (zupa) – kształtowanie nawyku estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków
12.30 13.45 Zajęcia wyciszające – muzyka relaksacyjna, czytanie bądź słuchanie bajek, leżakowanie, zabawy konstrukcyjne
13:45 14:00 Przygotowanie do obiadu II – czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe
14:00 14:30 Obiad II – kształtowanie nawyku estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków
14:30 15:00 Swobodna zabawa na świeżym powietrzu, obserwacja przyrody, zajęcia plastyczne, tematyczne
15:00 15:30 Podwieczorek
15:30 17:00 Oczekiwanie na rodziców, zabawy integracyjne, plastyczne, ruchowe, konstrukcyjne.