Rekrutacja na rok 21/22 trwa do wyczerpania miejsc. Zajęcia prowadzone są w ramach edukacji pozaszkolnej. Podstawa programowa MEN jest realizowana. Zapraszamy dzieci z roczników 2010-2015.

W przyszłości planowane jest przekształcenie Autorskiej Szkoły Creo w placówkę na prawach oświatowych z uprawnieniami szkoły publicznej.

Przy zapisach działa zasada pierwszeństwa. Decydujące jest podpisanie umowy i wpłata wpisowego. 

OPŁATY na rok 21/22

Czesne miesięczne w wysokości 1400 zł.

Wysokość wpisowego: 1000 zł.

W kolejnych latach wysokość czesnego może ulec zmianie.

Koszt wyżywienia (na życzenie):
całodzienne (śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek): 20 zł dziennie;
częściowe (dwudaniowy obiad, podwieczorek): 16 zł dziennie.

W ramach czesnego oferujemy:
– edukację i opiekę nad dziećmi w godzinach od 7.00 do 17.00,
– realizację założeń programowych, podstawy MEN rozszerzonej o program autorski (patrz zakładkę “O szkole Creo” i “Co nas wyróżnia”),
– indywidualizację nauczania,
– realizacja zaplanowanych projektów (patrz zakładkę “Projekty”),
– zajęcia sportowo-ruchowe,
– elementy kodowania,
– obserwacja i opieka psychologa, logopedy,
– systemowe kształcenie umiejętności społecznych i kształtowanie kompetencji kluczowych,
– opiekę w jednym z miesięcy wakacyjnych oraz jednym tygodniu ferii zimowych,
– realizacja zajęć projektowych w szkole i poza nią,
– zajęcia w ramach chóru nieśpiewającego,
– rozwijanie kreatywności, zainteresowań i uzdolnień,
– klub czytelnika / gier planszowych / podróżnika.

Zajęcia dodatkowo płatne:
– niektóre wycieczki,
– mistrz szachów,
– robotyka,
– basen,
inne zgodnie z zainteresowaniem uczniów.

​PROCES REKRUTACJI

ETAP I – ZGŁOSZENIE
Zgłoszenie chęci do wzięcia udziału w procesie rekrutacji drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub pod numerem telefonu: +48723123844.

ETAP II – SPOTKANIE Z RODZICAMI
Na podstawie zgłoszenia kontaktujemy się z Rodzicami w celu ustalenia terminu spotkania indywidualnego, podczas którego możliwe jest uzyskanie wyczerpujących informacji na temat szkoły.

ETAP III – DECYZJA
Decyzja Rodziców oraz Szkoły o wpisaniu Dziecka na listę Uczniów. Przesyłamy wzór umowy oraz statut placówki. Zostaje również ustalony termin podpisania niezbędnych dokumentów.

ETAP IV – FORMALNOŚCI
Informacja dla Rodziców o konieczności dostarczenia niezbędnych dokumentów. Podpisanie umowy.