Rekrutacja do ​przedszkola na rok 2021/2022 – brak miejsc. Zapisujemy dzieci na listę rezerwową. Na kolejne lata zapisujemy na listę oczekujących.

OPŁATY w roku 2021/2022

W związku z ogólną sytuacją gospodarczą, która jest skutkiem epidemii, zostawiamy obniżoną wysokość czesnego na rok 2021/2022.
Czesne miesięczne w wysokości 1300 zł. Uczestnictwo dziecka we wszystkich zajęciach, projektach, wyjściach objętych czesnym w godzinach od 7:00 do 17:00.
Wysokość wpisowego: 1000 zł. 
W kolejnych latach wysokość czesnego może ulec zmianie.
Koszt wyżywienia: 16 zł dziennie.

Zajęcia w ramach czesnego:
– opieka od 7:00 do 17:30 od poniedziałku do piątku,
– realizacja podstawy programowej, autorskich założeń i projektów, zgodnych z filozofią Reggio Emilia,
– codzienny kontakt z językiem angielskim w ramach realizacji programu dwujęzyczności,
– codzienne przebywanie na świeżym powietrzu,
– zajęcia rozwijające umiejętności społeczne i komunikacyjne, empatię, inteligencję emocjonalną, otwartość na różnorodność,
– opieka logopedyczna i psychologiczna,
– bajkoterapia, rozwijanie zamiłowania do czytania,
– zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych form ekspresji twórczej,
– elementy zajęć z integracji sensorycznej,
– rytmika, zabawy ruchowe i muzyczne,
– kreatywne i twórcze gry i zabawy,
– warsztaty kulinarne,
– warsztaty projektowe,
– wizyty ciekawych ludzi i wycieczki.

Możliwe zajęcia dodatkowe, za opłatą:
– terapia psychologiczna lub logopedyczna w przypadku zalecenia specjalisty,
– gimnastyka korekcyjna,
– taniec,
– język rosyjski lub hiszpański,
– judo,
– basen,
– terapia integracji sensorycznej,
– alpakoterapia,
lub inne sugerowane przez rodziców po zebraniu grupy chętnych. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje co do zajęć dodatkowych rozwijających talenty waszych pociech.

PROCES REKRUTACJI

ETAP I – ZGŁOSZENIE
Zgłoszenie chęci do wzięcia udziału w procesie rekrutacji drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub pod numerem telefonu: +48723123844.

ETAP II – SPOTKANIE Z RODZICAMI
Na podstawie zgłoszenia kontaktujemy się z Rodzicami w celu ustalenia terminu spotkania indywidualnego, podczas którego możliwe jest uzyskanie wyczerpujących informacji na temat przedszkola.

ETAP III – DECYZJA
Decyzja Rodziców oraz Przedszkola o wpisaniu Dziecka na listę. Przesyłamy wzór umowy oraz statut placówki. Zostaje również ustalony termin podpisania niezbędnych dokumentów.

ETAP IV – FORMALNOŚCI
Informacja dla Rodziców o konieczności dostarczenia niezbędnych dokumentów. Podpisanie umowy. Dopiero podpisanie umowy i wpłata wpisowego gwarantuje dziecku miejsce w przedszkolu.

Zapraszamy do kontaktu oraz wypełnienia formularza rejestracji dziecka.