Książka moim przyjacielem

Edukacja ekologiczna w Creo jest obecna od najmłodszych lat. Segregujemy śmieci, poruszamy ważne dla środowiska tematy, siejemy łąkę kwietną, tworzymy własny ogródek warzywny, w którym mamy truskawki, groszek, rzodkiewkę, pomidory, ogórki, szczypiorek, słoneczniki i nie tylko. Chcemy, by nasze dzieci wyrosły na odpowiedzialnych, empatycznych i świadomych. By lepiej rozumiały problemy środowiskowe i globalne, rozumiały rolę człowieka w przyrodzie i co możemy zrobić, by żyć w zgodzie z naturą. Zrozumienie wielu zjawisk przychodzi łatwiej, kiedy samodzielnie lub wspólnie dokonujemy odkryć, rozmawiamy i dyskutujemy o procesach i ich konsekwencjach, zachęcamy do krytycznego myślenia. Pamiętajmy, że niezależnie od tego, czego dziecko nauczy się w przedszkolu lub szkole, wszystko zaczyna się i kończy w domu. To nasze postępowanie i czyny będą dla dzieci najlepszym przykładem.

Różni, lecz równie ważni

Różni, lecz równie ważni jest projektem akceptacji odmienności, zmniejszania dyskryminacji, obalania stereotypów, kwestionowania utartych wzorców i zmiany przekonań, rozwijania uważności na potrzeby swoje i innych, wspierania siebie nawzajem. Każdy z nas jest inny, ma swój potencjał i swoje “supermoce”, każdy wkracza w dorosłe życie z różnym bagażem doświadczeń, uwarunkowań fizycznych i społecznych. Poprzez różnego rodzaju warsztaty i sytuacje społeczne pokazujemy dzieciom moc akceptacji, doceniania oraz tworzenia wspierającej się społeczności. 

Nasz ogród naszą oazą

Mając do dyspozycji dużą przestrzeń we własnym ogrodzie wspólnie dbamy o jej czystość, przestrzeń i zagospodarowanie. Ciągle dodajemy i reorganizujemy, dodajemy, uzupełniamy i korzystamy z jej dobrodziejstw. Już w trakcie lipcowych półkolonii wspólnie z dziećmi w ramach warsztatów majsterkowicza będziemy tworzyć oazę wypoczynku, do której wykorzystamy palety, poduchy, zrobimy zadaszenie, dzięki czemu przestrzeń będzie mogła być wykorzystana zarówno w suche, jak i deszczowe dni do wypoczynku i pracy na łonie natury.

Wielokulturowy świat

Edukacja międzykulturowa jest bardzo ważnym punktem naszego programu. Poprzez pokazywanie różnych krajów, kultur, warunków, w jakich mieszkają dzieci, zabaw, w jaki się bawią,  muzyki, jakiej słuchają, czy smaków, jakie czują w spożywanych posiłkach uczymy dzieci otwartości na różnorodność, pokazujemy świat takim jaki jest, zwiększamy zakres tolerancji, a więc i akceptacji odmienności. Wirtualnie “podróżujemy”, zapraszamy nosicieli kultur z różnych krajów, ponieważ to właśnie oni najlepiej przekażą to, co jest najważniejsze. 

Kalejdoskop ludzkich doświadczeń

Realizacja celów i marzeń przyczynia się do większego zadowolenia z życia. Często brakuje nam pewności siebie, przez co nawet nie zaczynamy realizować czynności z góry zakładając porażkę. Zapraszamy do Creo różne osoby, aby uświadomić dzieciom, że wszyscy jesteśmy ludźmi, że do osiągnięcia sukcesu trzeba przejść długą drogę, że każdy się myli, ale warto podejmować wysiłek i efekt końcowy jest warty wysiłku. Czytamy  i zapoznajemy się z historiami znanych ludzi, którzy dokonali wielkich odkryć. Do udziału w projekcie zachęcamy również rodziców, którzy mogą opowiedzieć o swoich doświadczeniach, osiągnięciach. Wśród takich osób są również dzieci, którzy mimo młodego wieku dokonały rzeczy niesamowitych. Kto jak nie dzieci będą w stanie zainspirować dzieci?  

Most Dangerous Ways to School

Projekt ten jest powiązany projektem Wielokulturowy świat i nawiązuje do serii filmów dokumentalnych o najniebezpieczniejszych drogach, jakie pokonują dzieci, by dotrzeć do “szkoły”, której na szczęście daleko do naszej tradycyjnej szkoły, ponieważ często nie ma murów, lecz otwartą naturę, a często to właśnie droga staje się szkołą życia. Projekt ten nie tylko pokazuje otaczający świat dzieci, mieszkających w różnych najdalszych zakątkach świata, ale pobudza krytyczne myślenie, wzbudza refleksje i dyskusje na temat szkoły, sposobów uczenia się, pokonywania trudności, osiągania celów, dostrzegania swoich mocnych i słabych stron, doceniania i innych ważnych wartości.  

Szkoła z prawami dziecka

W naszej szkole nie tylko rozmawiamy wielokrotnie o prawach dziecka, prawach człowieka, ale i respektujemy je i przestrzegamy, pokazując na własnym przykładzie, jak bardzo jest to ważne. Najnowszy raport z badań UNICEF Polska dotyczący praw dziecka z roku 2019, kiedy przypadła 30. rocznica przyjęcia Konwencji o prawach dziecka, pokazuje, że jedno na troje dzieci w wieku 12-17 lat deklaruje, że ich prawa zostały kiedykolwiek złamane, częściej łamania praw dziecka doświadczyli 15–17-latkowie. Wśród sytuacji łamania praw dziecka dominowały: przemoc słowna, fizyczna, niesprawiedliwe taktowanie w szkole i brak możliwości decydowania o sobie. Co trzecie dziecko twierdzące, że jego prawa zostały naruszone, posłużyło się odpowiedzią ucieczkową na pytanie o sytuacje łamania ich praw, a więc dzieci boją się o tym mówić, nie wiedzą, jak się bronić, czują się niekomfortowo. Co dziesiąte dziecko doświadczyło przemocy fizycznej – najczęściej ze strony rówieśników i rodziców. Jedno na czworo dzieci doświadcza przemocy słownej, najczęściej ze strony rówieśników, rodzeństwa i internautów.
W zakresie świadomości rodziców, niemal połowa rodziców deklaruje znajomość praw dziecka, przy czym rodzice młodszych dzieci częściej przyznają się do nieznajomości praw dziecka niż rodzice młodzieży. Zdecydowana większość rodziców twierdzi, że respektuje prawa dziecka. Zdanie to podziela zaledwie co drugi nauczyciel. Niemal 1/3 rodziców nie wie, czy w szkole, do której uczęszcza ich dziecko, przekazywane są informacje o ich prawach.
Dlatego my mówimy jasno i otwarcie, że rozmawiamy o prawach dziecka i człowieka niejednokrotnie, w tym o poszanowaniu godności, o krzywdzących słowach, o granicach prywatności, o granicach wytrzymałości i wielu innych ważnych sprawach, które są fundamentami bezpieczeństwa i poczucia własnej wartości młodego człowieka.

Zachęcamy zapoznać się z raportem Unicef Polska: UNICEF Polska – Prawa dziecka z perspektywy dzieci, rodziców i nauczycieli

Bezpieczne dziecko w sieci

Technologia pędzi do przodu, a dzieci szybciej uczą się obsługi tabletów, niż mówić. Jednak większość z nich nie jest świadoma zagrożeń jakie niesie za sobą nieodpowiednie korzystanie z Internetu i jak dużo jest krzywdzących treści. Dla nas bezpieczeństwo jest najważniejsze, a więc od najmłodszych lat uczymy jak dbać o bezpieczeństwo w wirtualnej przestrzeni dzięki Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i NASK. 

7 nawyków skutecznego działania, wg. Stephena Coveya

Dążymy do tego, aby absolwenci Creo byli świadomi własnych wartości, odpowiedzialni za własne wybory, otwarci na różnorodność i zmiany. Posiadali umiejętności myślenia krytycznego, skutecznej komunikacji, samoorganizacji, zarządzania swoimi emocjami, pracy w zespole, wyznaczali cele i świadomie dążyli do samorealizacji. Jest to możliwe dzięki zbudowaniu mocnego fundamentu w wieku wczesnoszkolnym, przekazaniu dzieciom odpowiednich narzędzi, które będą oni mogli wykorzystać, by rozwinąć skrzydła i pewnie kreować swoje życie. Jednym z takich narzędzi są nawyki skutecznego działania, które zostały opisane przez Stephena Coveya, i zaadaptowane dla młodszego odbiorcy w postaci poprzez bajkoterapię. 

Chór nieśpiewający

Rola muzyki i rytmiki w rozwoju dziecka jest znana nie od dziś. Muzyka pozwala zrozumieć otaczający nas świat, dostarcza wiele radości, uczy wyrażania swoich pragnień, uczuć i myśli w sposób twórczy i artystyczny, uruchamia wyobraźni, a w czasie zabaw muzyczno-ruchowych następuje rozwój mięśni, poprawa postawy i pracy serca, wzmocnienie układu nerwowego.
Chór nieśpiewający jest improwizacyjnymi warsztatami wokalno-rytmicznymi, w których muzyka nie jest tworzona z melodii, lecz z dźwięków abstrakcyjnych, szeptów, nucenia, krzyków, tworząc dźwiękowy krajobraz. Nieważne są tutaj zdolności muzyczne, lecz wspólne tworzenie. Warsztaty stwarzają przestrzeń do zrozumienia głosu naturalnego, uwolnienia ekspresji, odkrywania możliwości głosu i ciała. Zajęcia takie stymulują kreatywność, a współpraca przy tworzeniu wzmacnia relacje i umiejętności współpracy, ćwiczy rytm i słuchanie siebie nawzajem, rozładowuje emocje, buduje poczucie własnej wartości i sprawczości ze współtworzenia dzieła artystycznego.  

Pracownia Warsztatownia

Neurobiologia mówi, że mózg dzieci najlepiej przyswaja wiedzę poprzez działanie. A więc uczymy się wszędzie w każdych okolicznościach, w tym w naszej nowej Pracowni Warsztatowni, kąciku kreatywnych wyciszonych działań i twórczych realizacji. Realizacje projektów z majsterkowania uczą dzieci, że do celu można dotrzeć różnymi drogami. Dzieci ćwiczą umiejętności analizowania, przewidywania, kojarzenia i wyciągania wniosków.  Twórcza praca przy majsterkowaniu hartuje emocjonalnie, oddziałuje sensorycznie, wzmacnia poczucie własnej wartości. Nasza nowa pracownia nie może doczekać się swoich uczniów.

Pomagam

Badacze z Uniwersytetu Kalifornijskiego i Uniwersytetu Yale przekonują, że pomaganie innym oraz udzielanie im wsparcia minimalizuje negatywny wpływ stresu na kondycję psychiczną człowieka. Osoby, które bezinteresownie pomagają innym odczuwają więcej pozytywnych emocji i cieszą się lepszym samopoczuciem. Współcześnie mało mówi się o tym, jak ważne jest pomaganie. W Creo nie tylko rozmawiamy o tym, pomagamy sobie nawzajem, dając dobry przykład innym, ale i prowadzimy akcje charytatywne, uczestnicząc w różnych akcjach charytatywnych, m.in. w działaniach UNICEF, łącząc akcje z warsztatami międzykulturowymi. Z pomaganiem nierozerwalnie wiążę się naturalna umiejętność człowieka do współodczuwania stanów emocjonalnych – empatia. Rozwijanie empatii i uczenie dzieci pomagania sobie nawzajem już od najmłodszych lat kształtuje empatyczną osobowość i stabilność emocjonalną, uczy współpracy i pomaga budować silne więzi koleżeńskie. 

Zielone wędrówki

Natura to niewyczerpane źródło inspiracji, rozwijające ósmy rodzaj inteligencji – przyrodniczą. Przebywanie w otoczeniu przyrody wzmacnia odporność, zmniejsza podatność na infekcje, umożliwia jednoczesne przyswajanie wiedzy z różnych dziedzin, obserwacje ćwiczą zdolności analityczne, dostrzegania szczegółów, wyciągania wniosków, przewidywania zdarzeń, poprawia koncentrację, zwiększa koordynację ruchową, uczy współpracy, rozwija kreatywność, empatię i wrażliwość.
Nie wspominając o rozkoszy dla słuchu (śpiew ptaków, wiatr w koronach drzew), rozwoju zmysłu dotyku (sucha ziemia, błoto, trawa, kwiaty, kamienie, drzewa, różnorodne faktury natury), naturalnej leśnej aromaterapii czy odpoczynku (dla zmysłów, oczu dzieci).