KIM JESTEŚMY?

Przede wszystkim jesteśmy rodzicami, którzy dostrzegają potrzebę zmian w edukacji. Widzimy, jak wiele dzieci nie może się odnaleźć w tradycyjnej szkole, i jak mało tradycyjna szkoła przygotowuje je do życia we współczesności i nadchodzącej przyszłości. Nadrzędnym celem naszych działań jest wyposażenie dzieci w odpowiednie umiejętności, narzędzia i kompetencje do radzenia sobie w każdej sytuacji.

Tworząc wyjątkowe miejsce dla uczniów Creo inspirujemy się modelem edukacji skandynawskiej, pedagogiką Reggio Emilia i Montessori, planem daltońskim, porozumieniem bez przemocy. Wierzymy, że uczenie się jest naturalną potrzebą dzieci i są one w stanie nauczyć się same czegokolwiek zapragną. Umożliwiając dzieciom przejęcie odpowiedzialności za siebie, stwarzamy przestrzeń dla wytworzenia się wewnętrznej motywacji, która jest niezbędna do samodzielnego uczenia, jest również podstawą dla zdrowia psychicznego i zadowolenia z życia.

Nie godzimy się na obecny system edukacji, który jest mocno „przeterminowany”. Z każdym rokiem rośnie liczba dzieci, które męczą się w szkole.  Rośnie liczba zachorowań na depresję i inne choroby psychiczne. Trwanie w takim systemie jest niebezpieczne dla naszych dzieci, naszych uczniów. Pomijanie potrzeb emocjonalnych i potrzeb radosnej, przyjaznej nauki jest dla nas nie do zaakceptowania. Dlatego skoncentrowaliśmy się na działaniu, tworzeniu alternatywy.

Nasze podejście jest nowoczesne i dostosowane do aktualnych potrzeb edukacyjnych uczniów, jednak oparte o doświadczenia znane w wielu krajach świata. Czerpiemy z mądrości i doświadczeń innych, ponieważ jesteśmy otwarci na ciągły rozwój, wyznajemy filozofię uczenia się przez całe życie, zdobywamy nowe doświadczenia, rozwijamy się, tworzymy rozwiązania, dostosowując je do naszych uczniów.

Jesteśmy nie tylko nauczycielami, ale moderatorami i tutorami, dla których istotne jest świadome wychowanie i przygotowanie uczniów oraz ich otoczenia do życia i funkcjonowania we współczesnym, dynamicznym świecie.