W Creo nasze relacje budujemy na najważniejszych fundamentach: szczerości i zaufaniu. Wzajemnie się wspieramy i uzupełniamy, a z naszej różnorodności wynika dużo ciekawych projektów, wykorzystujących naszą wiedzę, doświadczenie i pasje. Stawiamy na ciągły rozwój i doskonalenie, by zapewnić najlepsze środowisko dla rozwoju.

ANASTAZJA TEODORCZYK
Założycielka i dyrektor Autorskiej Szkoły Podstawowej Creo i Przedszkola Creo

Z wykształcenia magister filologii rosyjskiej Uniwersytetu Wrocławskiego i magister zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Kilkuletnie doświadczenie w zakresie korekty językowej, wydawnictwa książek, w dziedzinie marketingu i PR. Od ponad 10 lat zajmuje stanowisko kierownicze w firmie o zasięgu międzynarodowym, od 2016 r. pełni funkcję prezesa stowarzyszenia, wspierającego w ramach działalności charytatywnej osoby ciężko chore. Od 2018 założycielka i prezes Fundacji Wielojęzyczne dzieci, działającej na rzecz wsparcia dzieci i rodzin z różnych kręgów kulturowych, edukacji dzieci dwu- i wielojęzycznych, prowadząc zajęcia edukacyjno-językowe i projekty międzykulturowe we wrocławskich przedszkolach i szkołach. Pasjonatka wielojęzyczności, międzykulturowości, psychologii społecznej, skutecznej komunikacji, alternatywnych rozwiązań i holistycznego podejścia. Certyfikowany specjalista w dziedzinie dwujęzyczności dziecięcej i edukacji wielojęzycznej. Specjalista komunikacji, praktyk, certyfikowany trener krytycznego myślenia i trener umiejętności społecznych. Ukończyła liczne kursy m.in. z zakresu porozumienia bez przemocy, pedagogiki Jespera Juula, Reggio Emilia, rozwiązywania konfliktów i skutecznych metod uczenia się, kończy kurs tutorski. Zgłębia tematy neurobiologii w edukacji, wzmacniania pewności siebie, rozwijania zdolności i talentów dzieci.

Doświadczenie, studia zagraniczne, podróże i zamiłowanie do poznawania kultur różnych zakątków świata ukształtowały otwartość na świat i elastyczność myślenia. Praca z dziećmi leży u podstaw zainteresowań związanych z psychologią dziecięcą, rodzicielstwem bliskości i porozumieniem bez przemocy. Wspólny rozwój i poznawanie świata oczami dziecka stało się impulsem do ciągłego poszukiwania kreatywnych metod pracy z dziećmi, zgłębiania różnych nurtów pedagogicznych, ze szczególnym zainteresowaniem filozofią Reggio Emilia. Rozważania nad dalszą ścieżką edukacyjną swoich dwujęzycznych dzieci doprowadziły do aktywnego działania z zakresu edukacji pozasystemowej i alternatywnej.

Uważa, że jedyną pewną rzeczą w życiu jest zmiana, co jest kluczowe do zrozumienia potrzeby zmian w edukacji i zapewnienia holistycznego i jednocześnie wszechstronnego rozwoju oraz bogatego fundamentu edukacyjnego, by odpowiednio przygotować dzieci do nadchodzącej przyszłości. Tworzy i rozwija  przedszkole i szkołę Creo – wyjątkowe miejsce czerpiące z najlepszych wzorców edukacji skandynawskiej, szkół wolnościowych, filozofii Reggio Emilia, gdzie najważniejsze są relacje międzyludzkie i dobro dziecka, samodzielnie kreującego swoją szczęśliwą przyszłość.

KATARZYNA BOBIEC
Wychowawca starszej grupy szkolnej

Podróżniczka i performerka. Absolwentka kierunku Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, Grafika na Wydziale Sztuki oraz Mediacja sztuki na ASP. Z dziećmi w różnym wieku pracuje od wielu lat w ramach edukacji pozasystemowej. Uczestniczyła w projektach międzynarodowych i wymianach artystycznych. Współorganizatorka pleneru malarskiego na Słowacji, gdzie również od 2016 r prowadzi autorski projekt pt. “Performance Społeczny” z dziećmi w romskich gettach. Pełniła funkcję kuratora artystycznego w międzynarodowym projekcie charytatywnym pt. “Koło Dobra”, organizowanym na rzecz dzieci w różnym wieku z okręgu Doniecka. Prowadziła cykl warsztatów międzykulturowych w szkołach podstawowych.

Od kilku lat związana z edukacją przedszkolną, od niedawna również wczesnoszkolną. Ukończyła kursy porozumienia bez przemocy, pedagogiki planu daltońskiego, skutecznych metod uczenia się, rozwijania myślenia krytycznego u dzieci oraz szereg kursów z zakresu pracy z dzieckiem. Uważność i holistyczne podejście do rozwoju dziecka ma we krwi.

Od najmłodszych lat pasjonuje się sztuką improwizacji, daje jej ujście w tańcu, śpiewie, opowieści. Od 10 lat tworzy dzienniki, składające się z reportaży fotograficznych, notatek przeplatanych rysunkiem automatycznym, szkiców, wierszy i malarstwa. Swoje pasje z wielkim zaangażowaniem przekazuje dzieciom. Prywatnie jest aktywną mamą bardzo samodzielnego syna, który towarzyszy jej również w życiu zawodowym. 

ELWIRA LAMPARSKA
Wychowawca grupy wczesnoszkolnej

Absolwentka Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego z Nauczaniem Języka Angielskiego. Przez 6 lat mieszkała w Wielkiej Brytanii prowadząc własną działalność. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała opiekując się dziećmi prywatnie oraz pracując jako nauczycielka w przedszkolu. W pracy z dziećmi skupia się na wszelkich formach edukacji, dążących do wspierania dziecięcej ciekawości świata, budowania wartościowych relacji z drugim człowiekiem oraz realizacji celów i pasji wszystkich członków społeczności edukacyjnej. Bliskie są jej idee Rodzicielstwa Bliskości, porozumienia bez przemocy. W kontaktach z ludźmi ceni sobie szczerość i otwartość na ludzi o odmiennych poglądach, a w swoich rozmówcach zawsze szuka wrażliwości i chęci porozumienia. W związku z zainteresowaniami, kontynuuje własny rozwój i edukację w kierunku glottodydaktyki i nauczania języka polskiego jako obcego. Ukończyła liczne kursy m.in. z porozumienia bez przemocy, planu daltońskiego, pedagogiki Reggio Emilia, skutecznych metod uczenia się oraz metod rozwijania myślenia krytycznego u dzieci.

W wolnych chwilach najchętniej zajmuje ręce wszelkimi pracami manualnymi, wyklejaniem, makramą, tworzeniem małych przedmiotów codziennego użytku lub lepieniem pierogów. Jest miłośniczką górskich wędrówek i bliskiego kontaktu z naturą, dlatego wiele miesięcy spędziła mieszkając w kamperze razem z rodziną. Ważną częścią jej życia jest lotnictwo, a wielkim marzeniem zdobycie licencji pilota balonowego. Kiedy jest na ziemi i w domu fascynuje się polityką, rządzącymi nią procesami i sposobami komunikacji, psychologią i literaturą faktu.

IZABELA ŻUCHOWSKA
Wychowawca grupy wczesnoszkolnej

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunku Biologia o specjalności Genetyka i Biologia Eksperymentalna oraz podyplomowych studiów w Centrum Edukacji Nauczycielskiej. Edukator z ośmioletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas pracy w fundacji edukacyjnej, prowadząc warsztaty naukowe, prywatne lekcje oraz organizując i prowadząc półkolonie dla dzieci. Zwolenniczka alternatywnych metod edukacji inspirowanych między innymi pedagogiką Marii Montessori i Planem Daltońskim, oraz opartych na relacji nurtów pedagogicznych. Ukończyła liczne kursy m.in. z porozumienia bez przemocy, planu daltońskiego, skutecznych metod uczenia się oraz metod rozwijania myślenia krytycznego u dzieci.

W swoich zajęciach nauki ścisłe ubiera w plastyczne i praktyczne formy dostępne dla chłonnych umysłów. Prywatnie mama trzylatka, birdwatcher i członek Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, mol książkowy i fanka przyrodniczych wypraw, w wolnych chwilach praktykuje jogę.

DOROTA SEMENOV
Pedagog, Trener Umiejętności Społecznych

Pedagog, certyfikowany trener umiejętności społecznych, mediator, fascynatka myślenia wizualnego i notowania graficznego.
Z wieloletnią praktyką kształcenia kompetencji społecznych w różnych grupach wiekowych. Ma doświadczenie w pracy z osobami starszymi, kobietami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, w prowadzeniu warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Specjalistka komunikacji, pasjonatka myślenia wizualnego, facylitatorka graficzna. Prowadzi szkolenia z tworzenia notatek graficznych i komunikacji wizualnej.
Trener, pedagog, praktyk: podczas szkoleń dzieli się praktyczną wiedzą z rodzicami, wychowawcami i nauczycielami jak kształtować kompetencje społeczne, wspierać dzieci w ich naturalnych umiejętnościach, asertywności i chęci pokonywania trudności. Poskramiaczka stresu związanego z wystąpieniami publicznymi.
Założycielka i prezeska jednego z międzynarodowych klubów wspierających kształcenie umiejętności społecznych – Toastmasters Piła, gdzie sama także ukończyła ścieżkę liderską, uzyskując międzynarodowy certyfikat Competent Leader.
Pracuje także z najmłodszymi dziećmi zarówno w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W swojej pracy wykorzystuje techniki mediacji, będąc certyfikowanym mediatorem, absolwentką Centrum Szkoleń Prawnych.
Z pierwszego wykształcenia i zamiłowania technolog żywienia zbiorowego. Wiedzę wykorzystuje w życiu codziennym i zawodowym dbając o kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród dzieci. Zdradza tajniki prawidłowego spożywania, przygotowania żywności, wartości odżywczych oraz tego, jaki mają wpływ na funkcjonowanie organizmu.
Pasjonatka podróży, muzykująca z zamiłowania, przez kilkanaście lat koncertująca wokalistka. Poetka z dorobkiem literackim. Prowadziła działalność wydawniczą, promując poetów polskich z całego świata, a także integrując polskie środowisko literackie.
Prywatnie mama trójki dzieci (w tym dwójki już dorosłych), rodzic prowadzący, wychowująca w paradygmacie bliskości i uważności, koncentrując się na szacunku i wychowaniu dla świata i wolności osobistej.
Prowadzi Pracownię dialogu – mobilny gabinet terapeutyczny, wspierając w procesie zmiany, pracuje z osobami dorosłymi, nastolatkami, młodzieżą, rodzicami.

DOMINIKA BRZOZOWSKA
Nauczyciel wspomagający

Z wykształcenia pedagog i doradca zawodowy. Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Wrocławskim, podyplomowych z zakresu Arteterapii oraz kursów związanych z rozwojem dzieci ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera. Posiada bogate doświadczenie w zakresie pracy z dziećmi. Swoją przygodę rozpoczęła już za czasów młodości, jako aktywny działacz ZHP, gdzie zaszczepiły się w  niej miłość i chęć do pracy z dziećmi i młodzieżą.  Aktualnie ścieżki rozwoju zawodowego i działań kierowane są w stronę pracy z dziećmi z zespołem Aspergera i spektrum autyzmu. W pracy kieruje się przede wszystkim miłością, zrozumieniem i chęcią budowania relacji. W całym swoim życiu zawodowym i prywatnym kieruje się przekonaniem, że najważniejszy jest człowiek. Ukończyła liczne kursy z zakresu pracy z dziećmi, m.in. porozumienia bez przemocy, nawyków skutecznego działania.

Prywatnie jest mamą dwóch wspaniałych dziewczynek, które są zarówno największą miłością, jak i wyzwaniem. Dla relaksu szuka aktywnych form wyrażenia siebie, zajmując się sportem oraz działaniami artystycznymi.

BEATA KWIATKOWSKA
Nauczyciel Wychowania Fizycznego, Nauczyciel wspierający

Oddana, kreatywna i pełna entuzjazmu trenerka, edukatorska zdrowego stylu życia  oraz organizatorka wielu otwartych zajęć sportowych dla dzieci i dorosłych, zajęć przygotowawczych do biegów przełajowych typu OCR, aktywności rekreacyjnych dla dzieci specjalnej troski oraz jogi w plenerze dla rodzin z dziećmi.

Po studiach na Akademii Wychowania Fizycznego, asystowaniu i prowadzeniu zajęć ruchowych w przedszkolu i szkołach, wielu dodatkowych kursach z zakresu zdrowia i samorozwoju odnalazła holistyczne podejście do zdrowia, w którym widzi prawdziwe źródło mocy w możliwości edukowania i angażowania młodego pokolenia do zdrowszego życia i radości z tym związanej.  Uważa, że najważniejsze to uświadomić sobie, jak wiele zależy od nas samych, od naszych codziennych wyborów, od tego co jemy i jak spędzamy wolny czas. Ale również od tego jakie odczuwamy emocje i czy żyjemy w zgodzie ze sobą, czy dbamy o odpowiednią równowagę pomiędzy różnymi aspektami życia. Przez lata pracowała w emiratach arabskich jako trener zagłębiając się w psychologię zachowań ludzkich, psychodietetyki. Pasjonuje się wpływem traumy wczesnodziecięcej na rozwój oraz sposobów jej uwalniania z ciała poprzez ruch, świadome oddychanie i uzdrawiania poprzez praktykowanie yogi terapeutycznej, umiejętności uważności, bycia tu i teraz i regulacji własnych emocji poprzez kontakt z naturą i własnym ciałem.

Dodatkowo praca z dziećmi i dorosłymi z różnych kultur i narodowości, nauczyła ją cierpliwości, elastyczności, świadomości różnic istniejących pomiędzy każdym z nas w sposobie postrzegania świata, myślenia, reagowania, poziomu wrażliwości czy potrzeb, co pozwala jej na zaopiekowanie się jej podopiecznymi w sposób pełen empatii, otwartości i ciepła, dający im poczucie zrozumienia i akceptacji. Jej celem jest, aby każda osoba, która jest w jej otoczeniu czuła się ważna, rozumiana, akceptowana za to jaka jest, odkryła swój potencjał, uwierzyła w siebie, w swoją wewnętrzną siłę i odwagę.

WANJIRU WAMWEA
Nauczyciel języka angielskiego w szkole

She was born and raised in Nairobi, Kenya and have over three years of experience working with kids as a volunteer with underprivileged kids teaching them English under the Rays of Hope Initiative which is a Community Based Organization in Kenya that seeks to help children and teenagers from poor families. She has a big heart for community service with a particular interest in kids under 13 years old.

Before moving countries, she was also an active volunteer at Center for Rights Education and Awareness (CREAW); an NGO that champions for women’s and girls’ rights across all ages.

She likes gardening and recently while being a Teacher during Summer Camp at Creo, she discovered that she enjoys drawing. If she is not in school she could be found doing Yoga, playing the Ukulele (still learning) or discovering new restaurants around the city. She finds humor in the tiniest of things and she smiles a lot.

FILIPE SANTOS
Nauczyciel języka angielskiego w szkole

Science educator with a background in biology and technology. Always curious about life and its processes, he found a huge window to be explored in Sciences, graduated in Biological Sciences from São Paulo State University, São Paulo, Brazil.

He has already provided workshops on Ecology, Permaculture, Gardening, Dyeing with Natural Pigments, Music and Scientific Games with Brazilian children and adolescents. Since 2019 he’s been learning more about Polish culture and think it’s a great idea to combine diversity, knowledge, discipline and fun as effective approaches in teaching languages.

MARTA BILIŃSKA
Psycholog

Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Podczas studiów uczestniczyła w fakultecie z klinicznej pracy z dzieckiem na którym zapoznała się z różnymi formami pomocy dziecku i rodzinie oraz ze specyfiką pracy psychologa w różnych placówkach również szkołach i przedszkolach.

Już od lat szkolnych zainteresowana wspieraniem działań na rzecz dzieci i młodzieży, które realizowała jako wiceprzewodnicząca młodzieżowej rady miasta Zgorzelec.

Obecnie poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w kursie przygotowującym do certyfikatu na terapeutkę poznawczo-behawioralną w Akademii Motywacji i Edukacji w Warszawie.

Przygodę z Creo rozpoczęła już jako wolontariuszka i praktykantka, dołączając później do stałej kadry. W pracy czerpie z nurtów rodzicielstwa bliskości, porozumienia bez przemocy (NVC), self-reg i uważności. Przeprowadziła cykl warsztatów o emocjach, zmysłach i uważności wśród najmłodszych. Z dziećmi pracuje z wykorzystaniem kreatywnych i artystycznych metod pracy.

DOROTA OLEJNIK
Nauczyciel w grupie przedszkolnej

Dorota Olejnik, absolwentka filologii polskiej ze specjalnością nauczycielską, od wielu lat pracująca z dziećmi najmłodszymi jako opiekunka w żłobku i klubie dziecięcym, posiadająca wiedzę i umiejętności z zakresu psychopedagogicznych podstaw rozwoju jednostki i rozwoju dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa, doskonaląca obecnie swoje kwalifikacje w zakresie Integracji Sensorycznej. Prywatnie mama dwóch córek. W czasie wolnym lubi lepić z gliny i tańczyć.

KARINA BRYŁA
Nauczyciel w grupie przedszkolnej

Muzykoterapeutka, Flecistka, Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej  I i II st. w Częstochowie oraz absolwentka Akademii Muzycznej we Wrocławiu na wydziale Teorii muzyki, kompozycji oraz muzykoterapii. Ukończyła Kurs Musicalu na Akademii muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. Jest również animatorem i wychowawcą kolonijnym.

Swoje zamiłowanie do sztuki muzycznej przekazywała najmłodszym, prowadząc zajęcia umuzykalniające w przedszkolach, żłobkach oraz w Teatrze dla dzieci. Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała również poprzez praktyki m.in. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu, Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy Dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu, Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego, Dolnośląskim Specjalistycznym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  dla uczniów Niewidomych i Słabowidzących oraz z innymi niepełnosprawnościami im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu.

W pracy z dziećmi kieruje się podejściem bliskościowym, porozumieniem bez przemocy, rozwijaniem zmysłów artystycznych u dzieci, będących ważnym elementem ich holistycznego rozwoju. Ukończyła kursy m.in. pedagogiki Jespera Juula, Reggio Emilia, porozumienia bez przemocy, pozytywnej dyscypliny w przedszkolu, rozwiązywania konfliktów oraz wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym.

Kompetencje muzyczne rozwija również jako wokalistka w zespole oraz jako flecistka w orkiestrze, gdzie miała przyjemność występować na jednej scenie u boku takich gwiazd jak:  Zbigniew Wodecki, Maryla Rodowicz, Kayah, Justyna Steczkowska.

ANDREA ARANDA
Nauczyciel języka angielskiego i hiszpańskiego w grupie przedszkolnej

Andrea is originally from Colombia. She is kind, cheerful and friendly person, who likes teaching, painting, dancing and singing. Children have always been part of her life, she considers them true teachers of life, their occurrences, their innocence, even their antics, with them she relives her childhood.

Being in her country she were teaching English language to children from the age of 2, also getting her experience in North America as an au pair with an family with a 6-year-old boy. She moved to  Wroclaw with her family, looking for a better future. Here in Wroclaw she has been working with Polish families and their children on their care, development and knowledge of English and Spanish languages.

DOROTA BLUMSZYŃSKA
Psycholog superwizyjny

Absolwentka psychologii, kursu terapii rodzin oraz rodzicielstwa bliskości dla profesjonalistów Agnieszki Stein. Najwięcej o byciu (wystarczająco dobrym) rodzicem i przewadze relacji nad zasadami, nauczyły ją własne dzieci. W pracy czerpie z nurtów psychologii systemowej, rodzicielstwa bliskości, porozumienia bez przemocy (NVC), psychologii narracyjnej, neuropsychologii, koncentracji na więzi, playful parenting, positive parenting, self-reg.

Prowadzi blog http://by-byc.pl/

PRAKTYKANCI I WOLONTARIUSZE

Mustafa Sabri Pörge
Praktykant w szkole

He is a graduated from Teaching English Language and Literature. He had worked in a project called Reading Buddies with kids and taught English and read English stories to kids for 6 months. He likes walking, playing piano, reading and all kind of sports, especially skiing, badminton and swimming.

Olga Casanova
Wolontariusz w przedszkolu

She is a Spanish artist and teacher. She has worked as a Spanish teacher in a Waldorf school in England and assisted with the design of creative workshops for children in other several schools. She is passionate about the importance of creativity, imagination and wonder within education.

MARTYNA KRZYWKA
Logopeda

Magister filologii polskiej oraz studiów podyplomowych z logopedii. Doświadczony logopeda z wieloletnim stażem pracy z dziećmi. Właściciel 3 żłobków. Ukończyła wiele szkoleń, m.in. terapia dysfunkcyjna, metoda terapeutyczna „Dyna Lingua M.S.”, psychoterapia dzieci i młodzieży, mutyzm wybiórczy dzieci i wiele innych.
Osoba otwarta, komunikatywna i pełna pozytywnej energii. Nie lubi nudy, bo po prostu nie ma na nią czasu. Uważa, że priorytety są ważne, aby mieć stabilność, poczucie bezpieczeństwa i radość w życiu codziennym.

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Być może szukamy właśnie Ciebie? 🙂 Jeśli jesteś osobą aktywną, otwartą, kreatywną, ważne są dla Ciebie relacje i otwarta komunikacja, jesteś nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, znasz język angielski w stopniu co najmniej komunikatywnym, interesują Cię alternatywne metody pracy i lubisz leśne wyprawy i kontakt z naturą – zajrzyj do zakładki Kariera i skontaktuj się z nami!

Kadrę wspierają wolontariusze, często pochodzący z różnych krajów świata, działając w ramach naszego projektu międzykulturowego.

Do współpracy zapraszamy osoby, które opowiadają o swoich pasjach, pokazują różne punkty widzenia.

Kadra systematycznie poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach.

Zmieniaj świat na lepsze z nami! Dołącz do nas!

Zmieniaj świat na lepsze razem z nami!