Uruchamiając naszą Szkołę chcemy stworzyć wyjątkowe miejsce, stanowiące mocną alternatywę dla szkół systemowych, kładąc szczególny nacisk na naukę języków obcych oraz kompetencje kluczowe, jak również wychować i wykształcić obywatela świata, który będzie przygotowany do życia w zmieniającym się świecie. Dążymy do tego, aby absolwenci Creo byli świadomi własnych wartości, odpowiedzialni za własne wybory, otwarci na różnorodność i zmiany. Posiadali umiejętności komunikacji, samoorganizacji, zarządzania swoimi emocjami, pracy w zespole, wyznaczali cele i świadomie dążyli do samorealizacji.

Dla nas ważne jest każde dziecko, które wykreuje swoją przyszłość w sposób zgodny ze swoimi przekonaniami. Stawiamy na współpracę zamiast rywalizacji. Za pomocą oceny nie wartościujemy, nie osądzamy, a jedynie przekazujemy informację zwrotną o postępach i efektywności pracy dziecka. Nie mamy dzwonków, pracujemy we własnym tempie. Podążamy za dzieckiem, razem ustalamy zakres zdobytych kompetencji, pomagamy rozwijać pasje.

Co nas wyróżnia:

 • nastawienie na relacje i komunikację
 • porozumienie bez przemocy (NVC)
 • uczenie dzieci samodzielności, samokontroli i odpowiedzialności za podejmowane decyzje
 • budowanie w uczniach pewności siebie, zaangażowania, motywacji do nauki, poczucia własnej wartości
 • nastawienie na współpracę i umiejętność pracy w grupie
 • kształtowanie nawyków skutecznego działania (m.in. uczenia się, podejmowania decyzji, stawiania celów, dążenia do samorealizacji)
 • rozwój kompetencji, zainteresowań i talentów
 • budowanie postaw otwartości, empatii, tolerancji
 • indywidualizacja procesu nauczania
 • program tutoringu
 • rozwój językowy: język angielski na co dzień, dodatkowe języki obce już od zerówki
 • nauczanie doświadczalne, interdyscyplinarność
 • innowacyjne i kreatywne metody nauczania
 • metoda projektów
 • edukacja prozdrowotna
 • edukacja globalna
 • edukacja zintegrowana
 • ocenianie kształtujące
 • brak dzwonków
 • małe grupy
 • zadania domowe z sensem
 • zapewnienie przez jeden miesiąc opieki wakacyjnej
 • dobry catering
 • nauka i opieka w godzinach 7.00 -17.00
 • świetna lokalizacja, piękny budynek, wygodna przestrzeń
 • własny ogródek, spędzanie dużo czasu na świeżym powietrzu

Zaplanowane projekty:

 • Chór nieśpiewający
 • Wolontariusze z AIESEC
 • Program 7 nawyków skutecznego działania, wg. Stephena Coveya
 • Projekt „Szkoła z prawami dziecka”
 • Projekt łączony „Wielokulturowy świat” i „Edukacja globalna”
 • Projekt „Bezpieczne dziecko w sieci”
 • Projekt „Most Dangerous Ways to School”
 • Projekt „Pomagam”